ประกาศข่าวเกี่ยวกับงานประชุมวิชาการครั้งที่ 11
ลำดับที่
 
วัน เดือน ปี
1
ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 11
20/7/2018 15:37:31
 
 จำนวนข่าวประกาศในระบบทั้งหมด 1 รายการ 1 หน้า [1] ,
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม
วันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน 2561
วันสุดท้ายของการรับผลงานวิจัยฉบับเต็ม
(Submission of  Full paper)
วันจันทร์ ที่ 7 มกราคม 2562
แจ้งผลการพิจารณาผลงานวิจัยฉบับเต็ม
(Notification of Acceptance)
วันจันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
ส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
(Submission of Final Manuscript)

* หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบรายละเอียดกำหนดการลงทะเบียนและวิธีการชำระเงิน ได้จากเมนู "การลงทะเบียน"
ชื่อบทความที่เข้าร่วมในงานประชุมวิชาการครั้งที่ 11
หมายเลข
ชื่อบทความวิจัย
 
มีจำนวนบทความมีทั้งหมด 0 รายการ 0 หน้า
 

 

 

 

 

จำนวนผู้ชมเข้าชม : 7783

 

 

 


  Copyright © 2008 Faculty of Technical Education, KMUTNB.