การลงทะเบียน

>>> สมัครส่งผลงาน คลิ๊กที่นี้ <<<

1. อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เสนอผลงานวิจัย
(รวมค่าเอกสารประกอบการประชุม และ Proceedings 1 เล่ม อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม) ดังนี้

2.วิธีการชำระเงินค่าพิจารณาบทความและ ค่าลงทะเบียน
ชำระเงินด้วยตนเองได้ที่ หน่วยการเงินและบัญชี  สำนักงานคณบดี  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือ
 โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 907-7-02381-1 ชื่อบัญชี  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม-ประชุมวิชาการ
*** และกรุณาส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน ส่งไปยัง นางสาววรทัย     ประจักษ์เพิ่มศักดิ์
หน่วยการเงินและบัญชี สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ทางโทรสาร 0-2585-7360 หรือทาง  e-mail:  finanfte@gmail.com
สอบถามรายละเอียดการโอนเงินได้ที่ โทรศัพท์  0-2555-2000 ต่อ 3221 หรือ 3201

3.ภายหลังการชำระเงินแล้ว จะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ