สถานที่จัดงาน

 

หอประชุมเบญจรัตน์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารนวมินทรราชินี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800
โทร. 02-555-2000 ต่อ 3221, 3201

 

 

 

ภาพห้องประชุม/ห้องนำเสนอ