สถานที่จัดงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานครฯ 10800
โทร. 02 555 2000 ต่อ 3221, 3201, 3217
โทรสาร: 0-2586-9015
E-mail : ncteched@fte.kmutnb.ac.th และ icteched@fte.kmutnb.ac.th