ตารางนำเสนอ

การประชุมครั้งนี้ดำเนินการจัดในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Conference)
สามารถเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ Onsite และ Online

โปรดติดตามข้อมูลล่าสุดได้ทางเว็บไซต์นี้