กำหนดการ


ลิ้งค์สำหรับเข้าฟังการประชุม ห้อง 312 สำหรับบุคคลทั่วไป

การติดต่อหลังไมค์สำหรับห้องนี้ 312 ติดต่อที่ https://lin.ee/60Rfu8o

ลิ้งค์สำหรับเข้าฟังการประชุม ห้อง 313 สำหรับบุคคลทั่วไป

การติดต่อหลังไมค์สำหรับห้องนี้ 313 ติดต่อที่ https://lin.ee/60Rfu8o

ลิ้งค์สำหรับเข้าฟังการประชุม ห้อง 201 สำหรับบุคคลทั่วไป

การติดต่อหลังไมค์สำหรับห้องนี้ 201 ติดต่อที่ https://lin.ee/60Rfu8o