สถานะผลงานปีนี้

ลำดับชื่อผลงานชื่อผู้ส่งผลงานสถานะผลงาน
NC01การออกแบบและสร้างเครื่องสีกะลากาแฟแบบลูกยางขนาดเล็กกีรติ วุฒิจารีส่งผลงานเข้าสู่ระบบแล้ว